ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

computer.act.ac.th

[ BACK ] . [ ERROR MESSAGE ]

สาเหตุของปัญหาในการใช้อินเตอร์เน็ตแล้วสายหลุด ( TEMINATE CAUSE )

หมายเหตุ หากเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT) ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก http://dial.act.ac.th แต่หากไม่ได้เป็นสมาชิกดังกล่าว แนะนำให้ตรวจสอบได้จากผู้ให้บริการ ISP ของคุณเอง

User Request
เป็น terminate cause ที่จัดว่าดีที่สุด เพราะลักษณะนี้หมายถึง ผู้ใช้สั่ง disconnect ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนทุกอย่าง ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา
Lost Carrier
เป็น terminate cause ที่เกิดควบคู่กับอาการ "disconnect" ของโมเด็ม หรือ อาจจะเกิดควบคู่กับการตั้ง AT Command ที่ไม่เหมาะสม ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา
N/A
หมายถึง terminal server ของผู้ให้บริการ (ISP) ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุของการ terminate ได้ซึ่งอาจจะเกิดได้จากอุปกรณ์บางตัวของ ISP เองที่ไม่แจ้ง terminate cause ให้กับ terminal server ก็เป็นได้ ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา
Port Error
หมายถึง ผู้ใช้ connect เข้ามาใช้งานไปซักระยะหนึ่ง แล้วเกิดปัญหาที่อุปกรณ์ทางฝั่ง ACT เกี่ยวกับ Remote access (อุปกรณ์ที่ใช้รับสายที่ลูกค้าโทรเข้ามา เพื่อ connect) ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา
Remote End hang up
Terminate Cause นี้จะเป็นจะเกิดกับหมายเลขโทรศัพท์ที่มีสายเรียกซ้อน เช่นของ Telecom Asia ทำให้ลูกค้าที่กำลัง connect อยู่หลุดออกไป การหลุดออกไปในลักษณะนี้อาจจะเกิดควบคู่กับการ connect ค้างได้ ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา
Session Timeout
เป็น terminate cause ที่เกิดกับบัญชีประเภท package เท่านั้น สาเหตุหลักคือ "หมดชั่วโมงในขณะที่กำลัง online อยู่" ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา
Idle Timeout
สาเหตุนี้เกิดจาก การที่ลูกค้า Connect ทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ส่วนใหญ่ ISP อื่นๆ จะกำหนดไว้ 15 นาที แต่ ACT จะไม่กำหนด)
หรือ มีการตั้งให้ Dial-up networking ตัดสายเอง ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา