ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

computer.act.ac.th

[ BACK ] . [ ERROR MESSAGE ]

TEMINATE CAUSE (สาเหตุของอาการสายหลุด)
N/A

N/A หมายถึง terminal server ของผู้ให้บริการ (ISP) ไม่สารารถตรวจสอบสาเหตุของการ terminate ได้ซึ่งอาจจะเกิดได้จากอุปกรณ์บางตัวของ ISP เองที่ไม่แจ้ง terminate cause ให้กับ terminal server ก็เป็นได้

แนวทางการแก้ไข
1. เปลี่ยนหมายเลขที่โทรเข้าเป็น 8070707 เพื่อจะได้ แจ้ง Terminate Cause ที่ถูกต้องออกมา
2. จด Error Message และแจ้งแก่ Customer Support เพื่อหาแนวทางแก้ไข


 


[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]