ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

computer.act.ac.th

[ BACK ] . [ TEMINATE CAUSE ]

ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กับ โมเด็ม ( ERROR MESSAGE)
Error 629 : "You have been disconnected from the computer you dialed, Double Click"
สาเหตุ : สายหลุดบ่อยในขณะต่อเข้าอินเตอร์เน็ต เกิดจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ต่อเข้าอินเตอร์เน็ต มีสัญญาณรบกวนมาก หรือสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างชุมสายไม่ค่อยดี ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ วิธีการตรวจสอบ และ แก้ไข
 
Error 630 : The computer is not receiving a response from the modem. Check that the modem is plugged in, and if necessary, turn the modem off, and then turnit back on.
สาเหตุ : error message นี้จะเกิดขึ้นเร็วมาก หลังจากกดปุ่ม "Connect" ประมาณ 1-3 วินาที เท่านั้น เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถติดต่อกับโมเด็มได้ ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ วิธีการตรวจสอบ และ แก้ไข
 
Error 650 : "The Computer you are dialing in to does not respond to a network request check your server…"
==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ วิธีการตรวจสอบ และ แก้ไข
Error 676 : The Line is busy
สาเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ "ไม่ว่าง" ซึ่งปกติจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนักหรือไม่ก็เกี่ยวกับการที่ ผู้ใช้ที่ใช้โทรศัพท์ในสำนักงาน (ที่ต้องตัด 9 หรือ ตัด 0) มาใช้ แต่ไม่ได้ใส่ 9, หรือ 0, ในขณะที่ Connect ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ วิธีการตรวจสอบ และ แก้ไข
 
Error 678 : "Computer you are dialing in to is not answering"
หรือ "No Answering from Modem"
==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ วิธีการตรวจสอบ และ แก้ไข
Error 680 : There is no dial tone. Make sure your modem is connected to the phone line properly.
สาเหตุ : สายโทรศัพท์ยังไม่ได้ต่อเข้ากับช่อง "Line" ของโมเด็ม เบาไป, มีสัญญาณรบกวนมาก. มีสายพ่วง และกำลังใช้สายอยู่ และอื่นๆ ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ วิธีการตรวจสอบ และ แก้ไข
 
Error 718 : "Verify Username and password" , " The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection Check your password, and then try again" ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ วิธีการตรวจสอบ และ แก้ไข
 
Error 720 : " Dial-Up Networking could not negotiate a compatible set of network protocols you specifled in the Server Type settings Check your network configuration in the Control Panel then try the connection again" ==> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ วิธีการตรวจสอบ และ แก้ไข


 


[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]