ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

computer.act.ac.th

[ BACK ] . [ TEMINATE CAUSE ]

ERROR MESSAGE (ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ)
Error 676 : The Line is busy

สาเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ "ไม่ว่าง" ซึ่งปกติจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนัก หรือไม่ก็เกี่ยวกับการที่ ผู้ใช้ที่ใช้โทรศัพท์ในสำนักงาน (ที่ต้องตัด 9 หรือ ตัด 0) มาใช้ แต่ไม่ได้ใส่ 9, หรือ 0, ในขณะที่ Connect เช่น

ตัวอย่างปัญหา

ผู้ใช้รายหนึ่งใช้หมายเลขโทรศัพท์ในสำนักงาน (ตัด 9) มา ใช้ connect เข้าอินเตอร์เน็ต โดย connect มาที่ 9988700 แต่ผู้ใช้รายนี้ได้พิมพ์ตรง dial-up networking แบบนี้ ก็จะทำให้เกิดอาการ "Line busy" ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องพิมพ์ "Phone number" เป็น 9,8070707 หรือ 9w8070707 ถึงจะใช้ได้

วิธีการตรวจสอบ และ แก้ไข
1. การตรวจสอบหากเป็นเรื่องของ "สายไม่ว่าง" จริงๆ ก็ให้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เป็นหมายเลข อื่น และหากผู้ใช้เกิดปัญหานี้บ่อยๆ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ใช้ connect เข้าที่เบอร์โทรที่ที่เป็นเบอร์ตรงเอง ไม่ได้หมุนเข้าเลขนำหมู่ เช่น 8073848 เป็นต้น

ขั้นตอนการเปลี่ยนเบอร์โทรนี้ที่ 2 แบบ คือ แบบชั่วคราว และ แบบถาวร

แบบชั่วคราว การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์แบบชั่วคราวนี้ วิธีเปลี่ยนก็คือ ลบหมายเลข โทรศัพท์เดิม แล้วพิมพ์หมายเลขใหม่ลงไปแทน การพิมพ์แบบนี้ หมายเลขโทรศัพท์ที่ ผู้ใช้ตั้งไว้ จะไม่ถูกรบกวน แต่จะเปลี่ยนเฉพาะครั้งที่ทำการ connect นี้เท่านั้น และหลัง จากที่ท่านทดลองดูแล้วว่า ท่านเหมาะที่จะใช้หมายเลขใด จึงจะตั้งแบบถาวรต่อไป
แบบถาวร หลังจากทดลองเปลี่ยนเบอร์แบบชั่วคราว จนพบหมายเลขที่ใช้ได้ดีแล้ว ก็ สามารถตั้งหมายเลขนั้นถาวรไปได้เลย โดยเข้าไปที่ "My Computer" | "Dial-up Networking" | คลิกขวาที่ icon ของ KSC แล้วเลือก "Properties" จากนั้นให้พิมพ์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ต้องการลงในช่อง "Phone number" แล้วกด "OK" ออกมา หมายเลขนั้นก็จะบันทึกให้แบบถาวรถ

2. หากเป็นที่ผู้ใช้เองไม่ได้พิมพ์ 9, หรือ 9w ให้ทำการเพิ่มลงไปในช่อง "Phone number" ตามวิธีที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

เกี่ยวกับ ", (comma)" และ "w"
มีบางบริษัทที่มีปัญหาเรื่องตู้สาขาที่ใช้อยู่ บางบริษัทตู้สาขาก็เก่าแก่มาก ตัด 9 แล้วกว่าจะปล่อย dial-tone มาให้ ก็ใช้เวลานานบางครั้งโมเด็มก็หมุนเลข 7 หลัก ออกไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้รับ dial-tone เลย หรือมักมีคำถามบ่อยๆ ว่า ",(comma)" และ "w" แตกต่างกันอย่างไร? ใช้แทน กันได้ไหม? และแต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไร?
W (ตัวใหญ่) หรือ w (ตัวเล็ก) ใช้งานได้เหมือนกัน
W จะรอ "จนกว่า" จะได้รับ dial-tone ที่เหมาะสม แต่ ,(comma) จะรอเพียง 2 วินาที
ถ้าหากต้องการรอ 4 วินาทีก็จะใส่เป็น 9,,9988700 เป็นต้นถ
โมเด็มบางรุ่น (ที่มาจากญี่ปุ่น) จะไม่รับ "w" รับแต่ ",(comma)"
Dial tone ของบางบริษัท ก็จะเป็น dial-tone ที่มีเสียงแปลกๆ (แต่ใช้โทรออกได้ปกติ) ซึ่งหากใส่ "w" โมเด็มก็จะรอไปเรื่อยๆ โดยที่จะไม่หมุน จึงต้องใส่ ",(comma)" แทน
การใส่ "w" นี้จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบได้อีกว่า "มี dial-tone หรือไม่" เพราะ ใช้หลักการที่ว่า ถ้า dial-tone ไม่มี ก็จะไม่ปล่อยหมายเลขโทรศัพท์ออกไป ถ้าจะทดสอบ ให้เข้าใจ ควรจะใช้กับโมเด็มที่มีเสียงด้วย เพราะผู้ใช้จะได้ยินว่าถ้าใส่ "w" กับใส่ ", (comma)" แตกต่างกันอย่างไร


 


[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]