ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

BACK....NEXT

ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

Network
1. จัดทำ Network Topology
2. วิเคราะห์ วางแผน จัดทำโครงข่าย ทางทฤษฏี และกายภาพ
3. ให้คำแนะนำด้านระบบโครงข่าย ติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณภายในโรงเรียน
4. จัดสรร IP และ Login สำหรับสมาชิก
5. ดูแลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย
6. ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานบริการเครือข่าย และสัญญาเช่า

บริหารระบบ
1. ดูแลให้เครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ Application ออกแบบสำหรับการติดตามเฝ้าดูแลบริหารงานองค์ประกอบของเครือข่ายด้วยโปรโตคอลที่มีการสั่งงานระยะไกล
3. จัดเตรียมและตรวจสอบการทำงานและการใช้เนื้อที่ของสมาชิก


[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]