หน้าที่ 4

ข้อที่
คำถาม
คำตอบ
31
ผึ้งนางพญาวางไข่ได้ประมาณ
32
นางพญาผึ้งมีอายุยาวนานประมาณ
33
ยุงที่กินเลือดคนและสัตว์เป็นยุงเพศ
34
ยุงก้นปล่องเป็นพาหะของโรค
35
ยุงลายเป็นพาหะของโรค
36
ยุงธรรมดาและยุงดำเป็นพาหะของโรค
37
ไส้เดือนมีตาหรือไม่
38
สุนัขมีฟันกี่ซี่
39
ทำไมสุนัขจึงมักแลบลิ้นอยู่เสมอ
40
สุนัขที่จำกลิ่นได้แม่นที่สุด

หน้าที่ 4