ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

BACK....NEXT

ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร ห้องซ่อมบำรุง

เทคนิค
1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งโรงเรียน
2. ดูแลเครื่องแม่ข่าย ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิเตอร์
3. ดูแลสำรองข้อมูล และกู้ระบบ
4. ติดตั้ง Application ทั่ว ๆ ไปที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิเตอร์
5. วางแผนงานการใช้โปรแกรม ให้ตรงจุดประสงค์ และประสิทธิภาพของงานในโรงเรียน
6. ให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบปัญหาทางด้านเทคนิค เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้
7. บริการติดตั้งโปรแกรมอินเตอร์เน็ตและให้ข้อมูลรวมถึงอธิบายวิธีการ
ใช้งานเบื้องต้นแก่ลูกค้า
8. รับบริการติดตั้งโปรแกรม ให้กับสมาชิก
9. รับบริการ Upgrade และประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์


ข้อมูล และสถิติการซ่อมบำรุง
1. ทำประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในโรงเรียน
2. บันทึกการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้างานซ่อมบำรุงทั้งหมดภายในโรงเรียน
3. ติดตามผลการซ่อมบำรุงเครื่องที่รับแจ้งและที่ส่งเข้างานซ่อมบำรุง
4. สรุปการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆทุกเดือน
5. สรุปการซ่อมบำรุงเครื่องที่รับมาจากภายนอกโรงเรียนทุกเดือน
6. ทำวิจัยการซ่อมบำรุงทุกสิ้นปีการศึกษา

 

[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]