ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

หมวดคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


ตอนนี้ทางหมวดคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงแก้ไข Webpage ไว้สำหรับให้บริการแล้วครับ
ขอเชิญ ติ-ชมได้ในส่วนของ Gestbook

ใครที่อยากทราบประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่นี่ครับ มีคำตอบ รับรองน่าสนใจที่เดียว


ประวัติความเป็นมาเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2526 ได้เครื่องใช้สำหรับห้องเรียนจำนวน 20 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่อง Philips รุ่น System 25 ให้นักเรียนเรียนในวิชาเลือกเสรี อ่านรายละเอียดต่อ

หลักสูตรการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหา พร้อมคำอธิบายรายวิชา ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
หลักสูตรประถมศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 


Create By Mr.Peerawich Phaknonkul
Copyright 2002 © A.C.T. All rights reserved.
A
ssumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119

 

You are visitor no.
Click For Add Favorite

 
 
 
 
 
 
[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานการเรียนการสอน งานประชาสัมพันธ์ งานอินเตอร์เน็ต งานซ่อมบำรุง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่